VİZYON

APCON, uzun vadede karbon ayak izini en aza indirmek ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmak için bir çerçeve oluşturarak çevreye duyarlı faaliyet gösterilmesini sağlayacaktır.

TAAHHÜT

APCON Yönetim Kurulu, çevre yönetimi için azami sorumluluk ve hassasiyete sahiptir. APCON aşağıdaki maddelere bağlılığını taahhüt eder:

* ISO 14001 standardı ile birlikte yasa ve yönetmeliklere uyulmasını,
* Üretimin, montajın ve inşaatın her aşamasında atık ve kirleticilerin azaltılması, atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını,
* Çalışanları ve halkı çevrenin korunması konusunda eğitmeye aktif olarak katılımın sağlanmasını,
* Kirletici emisyonları en aza indirmek için teknoloji geliştirilmesi ve uygulamalarının takip edilmesini,
* Sıfır çevresel olay hedefinin benimsenmesini.

 HEDEFLER

APCON Çevre taahhüdünü karşılamak için:

* Standartların ve beklentilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlar,
* Çalışmalarımızın risk temelli bir denetim planı ve düzeltici eylem programı aracılığıyla yürütülmesini sağlamak için tüm çevresel yönlerin periyodik ve bağımsız incelemelerinin başlatılması sağlar,
* Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini hedefler.

 

 

 

 
©2017 APCON, Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım:Orfe Tasarım Ofisi