Çevre Yönetimi

VİZYON

APCON, uzun vadede karbon ayak izini en aza indirmek ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratmak için bir çerçeve oluşturarak çevreye duyarlı faaliyet gösterilmesini sağlayacaktır.

TAAHHÜT

APCON Yönetim Kurulu, çevre yönetimi için azami sorumluluk ve hassasiyete sahiptir. APCON aşağıdaki maddelere bağlılığını taahhüt eder:

  • Ürün ve hizmetlerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,
  • Sektöründeki en kaliteli ürünleri sağlamayı,
  • Kaliteyi artırmak için teknolojiye yatırım yapmayı,
  • ISO 9001 standartlarına uyum göstermeyi.
HEDEFLER

APCON çevre taahhütünü karşılamak için:

  • Standartların ve beklentilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlar,
  • Çalışmalarımızın risk temelli bir denetim planı ve düzeltici eylem programı aracılığıyla yürütülmesini sağlamak için tüm çevresel yönlerin periyodik ve bağımsız incelemelerinin başlatılması sağlar,
  • Çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini hedefler.