İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

VİZYON

APCON İşçi sağlığı ve güvenliği politikası, kendi sektöründe en güvenilir çalışma koşullarını ve en az iş kazasını hedefler.

TAAHHÜT

APCON Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği için azami sorumluluk ve hassasiyete sahiptir. APCON aşağıdaki maddelere bağlılığını taahhüt eder:

  • ISO 45001 standartları ve ilgili yasalar ve yönetmelilikler,
  • Sıfır kaza ve sorun hedefi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi,
  • Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalık yaratılması için sürekli eğitimler verilmesi
HEDEFLER

APCON Yönetim Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği için azami sorumluluk ve hassasiyete sahiptir. APCON aşağıdaki maddelere bağlılığını taahhüt eder:

  • İş Sağlığı ve Güvenliğini geliştirmek için hedef ve amaçlarını belirler,
  • ISO 45001’e uyar ve İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini sürekli geliştirmek için çalışır,
  • Her türlü sorun ve kazanın sebeplerini azaltmak için çalışır,

Müşterileri, alt yüklenicileri ve tedarikçileri ile iletişim kurarak yüksek standartta İş Sağlığı ve Güvenliği sunmayı hedefler.