Etik Kurallarımız

MESLEKİ AHLAK KURALLARI

Apcon İnşaat, dünyada faaliyet gösterdiği her yerde dürüst ve etik bir şekilde iş yapmayı kural olarak benimser. Hizmetlerimizin, ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirir ve dürüstlük, adalet, saygı, sorumluluk, bütünlük, güven ve sağlam iş yargısı temelli bir itibar yaratırız.  Yetkililerin, yöneticilerin, çalışanların veya bağlı kuruluşların yasalara aykırı veya etik olmayan davranışları, şirketin menfaatine değildir. Apcon kısa vadeli avantaj sağlamak için bu ilkelerinden taviz vermeyecektir. Bu şirketin etik performansı, burada çalışan kadın ve erkeklerin etik değerlerinin toplamıdır. Böylelikle, tüm şirket personelinden beklenen kişisel bütünlüğün yüksek standartlarına bağlı kalmak olacaktır.

Yetkililer, yöneticiler ve Apcon çalışanları genellikle şirkete ait gizli veya hassas iş bilgilerine ulaşabilir veya sahip olabilir; bu yüzden bu bilgilerin titizlikle korunmasını sağlamak için kesinlikle uygun davranış sergilemelidirler. Bu bilgiler gerek şirketimiz gerek müşterilerimiz veya iştiraklerimiz adına – stratejik iş planları, faaliyet sonuçları, pazarlama stratejileri, müşteri listeleri, personel kayıtları, yaklaşan satın almalar ve elden çıkarmalar, yeni yatırımlar ve üretim maliyetleri, süreçler ve üretim yöntemlerini içerebilir. Şirketimiz, diğer şirketler, bireyler ve kuruluşlara ait tescilli, gizli ve hassas iş bilgilerinin dağıtımında ihtiyatlı davranılmalıdır ancak sadece bilinmesi gereken bir ihtiyaç doğrultusunda yaygınlaştırılabilir.

Yetkililer, yöneticiler ve çalışanlar tüm bilgileri doğru ve dürüst bir şekilde aynı zamanda geçerli raporlama gerekliliklerinin belirlediği şekilde rapor etmeyi amaçlayacaktır.

Yetkililer, yöneticiler ve çalışanlar rakiplerine ait özel bilgileri gayri meşru yollardan edinmekten kaçınacak ve bu şekilde toplanmış olan bilgi üzerinde hareket etmekten sakınacaktır. Apcon’un yetkilileri, yöneticileri ve çalışanları; rakiplerinin yeterlilik ve hizmetlerinin abartılı ve küçük düşürücü karşılaştırmalarından kaçınacaktır.

Yetkililer, yöneticiler ve çalışanlar eşit istihdam fırsat yasalarına uyacak ve tüm ilişkilerinde diğerlerine karşı saygılı ve sorumlu davranacaktır.

Yetkililer, yöneticiler ve çalışanlar kişisel olarak dengeli yaşam sürecek böylece; özel yaşamları, şirkete ve müşterilerine kaliteli ürünler veya hizmetler sunma becerilerine engel olmayacaktır.
Yetkililer, yöneticiler ve çalışanlar, etik olmayan, dürüst olmayan, hileli ve yasadışı davranışları veya şirket politika ve prosedürlerini ihlal eden davranışları doğrudan yönetime bildirmeyi kabul eder.

Bu Mesleki Ahlak Kurallarının ihlali, iş akdi feshi dahil olmak üzere disiplin cezasına neden olabilir. Disiplinin derecesi; kısmen, herhangi bir etik ihlalin gönüllü olarak açıklanıp açıklanmadığı ve ihlal edenlerin müteakip soruşturmalarda iş birliği yapıp yapmadığı ile ilgilidir.

Apcon iyi mesleki ahlak ile iyi işlerin ortaya çıkacağını bilir.